ការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ច និងការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា ក្នុងភាពជាដៃគូនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍សកលស្តីពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មថ្មី នៅក្រុមហ៊ុនអ៊ី-ហ្គេត
2023-05-04 14:19