អបអរសាទរគម្រប់ខួប៥ឆ្នាំ និងសន្និសីទស្តីពីម៉ាក់ថ្មីរបស់ E-GetS
2023-06-08 14:37

បទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បានធ្វើអោយ E-GetS កាន់តែប្រសើរឡើងក្នុង 5 ឆ្នាំខាងមុខនេះ! 
ចំណុចចាប់ផ្តើមថ្មី ដំណើរការថ្មី! បន្តឆ្ពោះទៅមុខដោយភាពក្លាហាន!