ការប្រកួតបាល់ទាត់មិត្តភាពវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ E-GetS/អ៊ី-ហ្គេត លើកទី៤
2024-01-25 15:38

ការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញ ដើម្បីដណ្តើមពានរង្វាន់ជើងឯក
 
បង្កើតមិត្តភាពក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ និងបញ្ជូនមិត្តភាពតាមរយៈកីឡា
 
ការប្រកួតដោយស្មារតីសហការគ្នា ដើម្បីបង្ហាញពីភាពឆើតឆាយរបស់ក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូន