[ការទូទាត់ជំនួស] មុខងារការទូទាត់ជំនួសរបស់ E-GetS បានបើកដំណើរការហើយ!
2023-08-22 10:16
បុណ្យឈីស៊ី(ទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ប្រទេសចិន)បានមកដល់ហើយ!
មុខងារទូទាត់ជំនួសរបស់ E-GetS បានបើកដំណើរការហើយ
បន្ថែមមុខងារថ្មី «ការទូទាត់ជំនួស»
ដែលលែងពិបាកក្នុងការផ្ទេរប្រាក់
កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញពីក្តីស្រឡាញ់
 

 
បង្ហាញពីក្ដីស្រលាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងកក់ក្តៅ
✔ ធ្វើការទូទាត់ជំនួសអោយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នក
បង្ហាញក្ដីស្រលាញ់របស់លោកអ្នកដោយសកម្មភាពជាក់ស្តែង
✔ ការទូទាត់ជំនួសអោយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលនៅឆ្ងាយពីគ្នា
ធ្វើអោយចម្ងាយរវាងអ្នកទាំងពីរកាន់តែជិតស្និត
ទោះចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ ក៏ក្ដីស្រលាញ់នៅតែនៅក្បែរលោកអ្នកជានិច្ច~
 
តើត្រូវប្រើប្រាស់មុខងារការទូទាត់ជំនួសដោយរបៀបណា?⬇

 
តើត្រូវធ្វើការទូទាត់ជំនួសអោយគាត់ដោយរបៀបណា?⬇

 
 
ចំណាំ៖
១.សូមបញ្ជាក់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកមុននឹងធ្វើការទូទាត់ជំនួស ដើម្បីជៀសវាងការបោកប្រាស់។
២. ប្រសិនបើមិនបានធ្វើការទូទាត់ក្នុងរយៈពេលកំណត់បន្ទាប់ពីបង្កើតការកម្ម៉ង់ទូទាត់ជំនួសទេ ការកម្ម៉ង់នឹងលុបចោលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចធ្វើការកម្ម៉ង់ម្តងទៀតបាន។
៣.ចំនួនទឹកប្រាក់ស្នើសុំសងវិញដែលកើតមានពីការកម្ម៉ង់ទូទាត់ជំនួសនឹងបង្វិលសងទៅអ្នកទូទាត់វិញតាមវីធីទូទាត់ដើម។